Lyudmila Vsevolodovna Keldysh

1904 - 1976


Go to the full MacTutor biography